Monday, 28 May 2012

حسین جان طاقت بیار رفیق! کمتر از ۵ ساعت دیگر در حمایت از حسین ملکی در تویتر طوفانی به راه خواهیم انداخت، همراه شو عزیز! + نمونه توئیت پیشنویس

ایرانی  با غیرت حمایت حمایت!

حسین رونقی ملکی، زندانی عقیدتی و نویسند وبلاگ بابک خرمدین  که به اتهام واهی "اقدام علیه امنیت ملی"  تابحال دو سال و نیم از ۱۵ سال محکومیتش را در زندان بوده و بشدت از ناراحتی کلیوی رنج میبرد از ده روز پیش در اعتراض به عدم درمان و رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا  زده است. گزارشات پزشکی حاکی از وضیعت وخیم وی بوده و او نیازمند درمان فوری است اما قوه قضائیه ج.ا برای فشار به این هموطن مبارز از هر گونه رسیدگی  پزشکی سر باز میزند و جان این زندانی عقیدتی را با خطر مرگ روبرو ساخته است.

در خبر ها آمده است که گروهی از فعالین  سیاسی و مدنی و حامیان حسین برای نجاتش تصمیم به بر پایی طوفان توییتر در کمتر از ۶ ساعت آینده گرفته اند. ای ایرانی آزاده بر پا خیز که پوپک آذربایجان را بار دیگر به مسلخ میبرند. بر ماست تا از آزادی خویش استفاده کنیم و با استفاده از نمونه توییت های زیر فریاد مظلومیت حسین رونقی را به گوش جهانیان، شهروندان جهان، دولت ها، خبر گذاری ها و نهاد های حقوق بشری برسانیم و بر حکومت اوباش سالار ج.ا فشار بیشتری برای تن دادن به این ضرورت پزشکی و حق اساسی وی وارد آوریم.

دوشنبه هشتم خرداد ماه ۱۳۹۱ برابر با ۲۸ می ۲۰۱۲
به وقت کالیفرنیا: ساعت ۱۲ ظهر؛
به وقت نیویورک: ساعت ۳ بعد از ظهر؛
به وقت اروپای مرکزی: ساعت ۹ شب؛
به وقت لندن: ساعت ۸ شب؛
به وقت تهران: ساعت ۱۱:۳۰ شب

 لطفا راس ساعت مورد نظر به وقت محلی کشور محل اقامت شروع به ارسال این توئیت ها نمایید و البته از نمونه های زیر نیز میتوانید استفاده کنید، خواهشا اگر میتوانید از توئیت های دیگر نیز استفاده کنید تا تعداد توئیت ها از لحاظ کیفی نیز بالا باشد و به عنوان یک ترند  ثبت گردد.
لطفا از این هش تگ برای ارسال توئیت ها خویش استفاده نمایید:
#4Maleki


@SECGEN Support Jailed &Gravely ill #iranian #blogger #HosseinMaleki, now on hunger strike! #4Maleki #iran #iranelection #humanrights
@UN Save the life of jailed #Iranian blogger Hossein Maleki, demand #Iran govt provide him treatment 4 his failing kidneys! #4Maleki
@Europarl_EN #Iranian #blogger #HosseinMaleki is on #HungerStrike in #prison ! Join his demand for treatment of failing kidneys! #4Maleki
@ohchr Stand by jailed Iranian blogger #HosseinMaleki With 2 failing kidneys he should NOT have 2 go on hunger strike 4 treatment #4Maleki


@Europarl_EN #Iran blogger Hossein Maleki declares HungerStrike "‘because they [the authorities] want to kill me". DON'T LET THEM! #4maleki
@StateDept #Iran blogger Hossein Maleki declares #hungerstrike "‘because they [the authorities] want to kill me". DON'T LET THEM! #4maleki
@StateDept Stand by jailed Iranian blogger HosseinMaleki Wth 2 failing kidneys he should NOT have 2 hunger strike 4 treatment #4Maleki #IRAN
@Europarl_EN #Iran blogger Hossein Maleki declares #hungerstrike "‘because they [the authorities] want to kill me". DON'T LET THEM! #4maleki
@UN #Iran blogger Hossein Maleki declares #hungerstrike "‘because they [the authorities] want to kill me". DON'T LET THEM! #iranelection
@SECGEN #Iran blogger Hossein Maleki declares #hungerstrike "‘because they [the authorities] want to kill me". DON'T LET THEM! #humanrights
@European_Union #Iran blogger Hossein Maleki declares #hungerstrike "‘because they [the authorities] want to kill me"... DON'T LET THEM!
@ohchr #Iran blogger Hossein Maleki declares #hungerstrike "‘because they [the authorities] want to kill me"... DON'T LET THEM! #humanrights
@European_Union #Iran blogger #HossienMaleki on #prison #hungerstrike 4 treatment of failing kidneys! Demand #justice! #4Maleki #humanrights
@MartinSchulz #Iran blogger #HosseinMaleki on prison hunger strike w failing kidneys
@MartinSchulz #Iran blogger #HosseinMaleki on prison hunger strike w failing kidneys due 2 torture. DEMAND HIS FREEDOM! #4Maleki


@MartinSchulz #Iran blogger Hossein Maleki declares HungerStrike "‘because they [ authorities] want to kill me". DON'T LET THEM! #4maleki
@khamenei_ir Mistreatment of blogger Hossein Maleki is a disgrace 2 IR! Free Hossein 4 urgent medical care! THE WORLD IS WATCHING! #4Maleki


@khamenei_ir Do NOT let blogger Hossein Maleki die on hunger strike 4 healthcare. YOU will answer 4 his life! #4Maleki #iran


@khamenei_ir THOU SHALT NOT KILL! Do NOT let blogger Hossein Maleki die on hunger strike 4 healthcare. That WILL be MURDER! #4Maleki #iran


@khamenei_ir Jailed blogger Hossein Maleki's life in danger because of TORTURE! If he dies on hunger strike, IR is guilty of murder #4Maleki

@European_Union Jailed #iran blogger health failing due to TORTURE! Dont let him die on hunger strike! http://bit.ly/LRiQF8 #4Maleki #iran

@SECGEN Jailed #iran blogger health failing due to TORTURE! Dont let him die on hunger strike! http://bit.ly/LRiQF8 #4Maleki #humanrights
@MartinSchulz Jailed #iran blogger health failing due to TORTURE! Dont let him die on hunger strike! http://bit.ly/LRiQF8 #4Maleki #iran
@ohchr Jailed #iran blogger health failing due to TORTURE! Dont let him die on hunger strike! http://bit.ly/LRiQF8 #4Maleki #iranelection
@Europarl_EN Jailed #iran blogger health failing due to TORTURE! Dont let him die on hunger strike! http://bit.ly/LRiQF8http://bit.ly/kY5Qip #4Maleki #iran
@StateDept Jailed #iran blogger health failing due 2 TORTURE! Dont let him die on hunger strike http://bit.ly/LRiQF8 #4Maleki #humanrights
@UN Jailed #iran blogger health failing due 2 TORTURE! Dont let him die on hunger strike http://bit.ly/LRiQF8 #4Maleki #iranelection
@RSF_RWB Speak Out NOW for Iranian @Blogger Hossein Maleki, on prison #HungerStrike w kidney failure! HIS LIFE IS IN DANGER! #humanrights
@RSF_RWB #Iran blogger Hossein Maleki declares HungerStrike "‘because they [the authorities] want to kill me". DON'T LET THEM! #4maleki
@hrw #Iran blogger Hossein Maleki declares HungerStrike "‘because they [the authorities] want to kill me". DON'T LET THEM! #4maleki
@hrw Speak Out NOW for Iranian #Blogger Hossein Maleki, on prison #HungerStrike w kidney failure! HIS LIFE IS IN DANGER! #iranelection #iran
#Iran blogger Hossein Maleki declares HungerStrike "‘because they [the authorities] want to kill me". DON'T LET THEM! #4maleki #humanrights
@AmnestyOnline Iran blogger Hossein Maleki declares HungerStrike "‘because they [the authorities] want to kill me". DON'T LET THEM! #4maleki
@AmnestyOnline Speak Out NOW for Iranian #Blogger Hossein Maleki, on prison #HungerStrike w kidney failure! HIS LIFE IS IN DANGER! #iran
@SECGEN Jailed #iran blogger health failing due 2 TORTURE! Dont let him die on hunger strike http://bit.ly/LRiQF8 #4Maleki #humanrights


@AC360 Jailed #iran blogger health failing due to TORTURE! Now on hunger strike, HE COULD DIE! http://bit.ly/kY5Qip #4Maleki #iranelection


@CNNIranDesk Jailed #iran blogger health failing due to TORTURE! Now on hunger strike, IN DANGER http://bit.ly/kY5Qip #4Maleki #iranelection


@camanpour Jailed #iran blogger health failing due to TORTURE! Now on hunger strike,HE COULD DIE! http://bit.ly/kY5Qip #4Maleki #humanrights

1 comment: